Magna Musica koor
Het koor, bestaande uit twaalf tot achttien zangers, repeteert twee tot acht keer voor een concert, afhankelijk van het repertoire. De zangers uit deze groep zingen ook de (koor)vespers in Nieuw Sion. Tijdens de repetitie gaat het om ensemble-zingen, er kan nog naar noten worden gekeken tijdens de eerste repetitie. De daarop volgende repetities zijn vooral gericht op de beleving, klank en dynamiek van de stukken.

  • Dirigent:
    Joalien van den Houten
  • Twee tot acht repetities
  • Koorvespers
  • Bijzondere projecten