Magna Musica koor
Het koor, bestaande uit twaalf tot achttien zangers, repeteert twee tot acht keer voor een concert, afhankelijk van het repertoire. Zo zal er rond de Kerstperiode van 2022 weer een sfeervol programma worden gezongen met het thema: King’s Singers en Carols. De zangers uit deze groep zullen ook de (koor)vespers in Nieuw Sion zingen. Tijdens de repetitie gaat het om ensemble-zingen, er kan nog naar noten worden gekeken tijdens de eerste repetitie. De daarop volgende repetities zijn vooral gericht op de beleving, klank en dynamiek van de stukken.

  • Dirigent:
    Joalien van den Houten
  • Begeleider:
    Diddy van der Stouwe
  • Ensemble-zingen
  • Koorvespers en speciale concerten