Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.magnamusica.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Magna Musica streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Magna Musica niet in voor de volledige, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Magna Musica aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Magna Musica en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Magna Musica garandeert niet dat e-mails die aan Magna Musica worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Magna Musica te corresponderen accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Magna Musica heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Magna Musica aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Magna Musica zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niet uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd, of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat dat Magna Musica daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer.