Skip to main content

Onder Magna Musica komen drie ensembles samen: het koor, het ensemble en het concertkoor.
De repetities en de concerten van het koor en het ensemble worden door Diddy begeleid.

Begeleider
Diddy van der Stouwe studeerde van 1977 tot 1982 hoofdvak orgel aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Docenten waren Harm Jansen en Nico Waasdorp. Het overbrengen van kennis aan leerlingen en het werken met koorzangers is haar grote passie. Haar enthousiasme als dirigent en begeleider van diverse koren en instrumentalisten is aanstekelijk en inspirerend. Diddy is organist van de Protestantse Wijkgemeente “Open Hof” in Kampen.

Het koor
bestaat uit twaalf tot achttien zangers. Er wordt twee tot acht keer gerepeteerd voor een concert, afhankelijk van het repertoire. De zangers uit deze groep zullen de (koor)vespers in Nieuw Sion zingen. Tijdens de repetitie gaat het om ensemble-zingen, er kan nog naar noten worden gekeken tijdens de eerste repetitie. De repetitie(s) die daarop volgen, wordt vooral gericht op de beleving, klank en dynamiek van de stukken.

Het ensemble
bestaat uit acht tot twaalf zeer geoefende zangers, semi- en profzangers. Er zijn twee tot vijf repetities, afhankelijk van het repertoire. Op de eerste repetitie zijn de noten gekend en werken we aan klank, beleving en dynamiek. We zingen in de concertserie van Nieuw Sion, in  de Koepelkerk van Arnhem en andere locaties waar korte reizen aan verbonden zijn.

Het concertkoor
bestaat uit acht tot twaalf (semi-)professionele zangers die grote(re) werken zullen zingen o.l.v. gastdirigenten en begeleid door een orkest. De noten zijn op de eerste repetitie gekend en de aanwijzingen van de gastdirigent worden direct overgenomen, begrepen en uitgevoerd. De Johannes Passion staat voor april 2022 op de planning.